Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk, tarafların fikir birliğine varmasına dayanan hızlı, uygun maliyetli ve özel bir çözüm yöntemidir. Gerçek ve tüzel kişi müvekkillerin arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekilliği hizmeti vermekteyiz.

Milletlerarası Tahkim

Milletlerarası tahkim, tarafların serbest iradesine dayanan bağlayıcı bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olup, sınır aşan uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri dışında çözümlenmesi için bir araç teşkil eder.

Yerel Tahkim

Tahkim kurumunun amacı, adaletin dağıtılmasında ve uyuşmazlıkların çözülmesinde mahkemelere yardımcı olmaktır. Tahkim yollarının ulusal boyutta takibinde etkin hizmet vermekteyiz.

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve/veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.

Arabuluculuk, gönüllülük ve gizlilik esaslarına dayalı, tarafların menfaatlerini kendilerinin belirlediği ve son kararı yine kendilerinin verdiği bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk süreci etkin ve doğru yürütüldüğünde, gerek yargılamaya kıyasen daha az maliyet gerektirmesi ve daha kısa zamanda sonuca ulaşılması ve gerek ise de son kararı tarafların vermesi sebepleriyle yargılamadan daha tatmin edici sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlayabilmektedir.

Arzu Hancı, uzman arabulucu sıfatı ile uzun yıllardan beri faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda Hancı Hukuk Bürosu ekibi ile birlikte arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekilliği konusunda etkin hizmet sağlamaktadır.

TAHKİM

Tahkim, taraflar arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkların devlet yargısında çözümlenmesi yerine, hakemler aracılığıyla nihai olarak çözümlenmesidir. Hancı Hukuk Bürosu, adli mahkemeler yerine uyuşmazlık konusunun tahkim kurulu tarafından çözümlenmesini talep eden müvekkillerine gerek uluslararası ticari tahkim gerekse ulusal tahkim süreci hakkında ön bilgiler verir ve devamında tahkim anlaşmasının yapılması, tahkim kurulunun seçilmesi, sözleşme hükümlerinin hazırlanması, uyuşmazlığın çözüleceği yerin seçilmesi ve sürecin dilinin seçilmesinde hukuki destek sağlar.

Tahkim yoluyla uyuşmazlıklar hızlı bir şekilde sonuca bağlanmakta ve zamandan tasarruf etme imkânı oluşmaktadır. Tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibinde gerekli tecrübeye sahip ekibimiz ile birlikte, tahkimde taraf vekilliği konusunda etkin hizmet sağlıyoruz.

Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk, tarafların fikir birliğine varmasına dayanan hızlı, uygun maliyetli ve özel bir çözüm yöntemidir. Gerçek ve tüzel kişi müvekkillerin arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekilliği hizmeti vermekteyiz.

Milletlerarası Tahkim

Milletlerarası tahkim, tarafların serbest iradesine dayanan bağlayıcı bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olup, sınır aşan uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri dışında çözümlenmesi için bir araç teşkil eder.

Yerel Tahkim

Tahkim kurumunun amacı, adaletin dağıtılmasında ve uyuşmazlıkların çözülmesinde mahkemelere yardımcı olmaktır. Tahkim yollarının ulusal boyutta takibinde etkin hizmet vermekteyiz.

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve/veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.

Arabuluculuk, gönüllülük ve gizlilik esaslarına dayalı, tarafların menfaatlerini kendilerinin belirlediği ve son kararı yine kendilerinin verdiği bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk süreci etkin ve doğru yürütüldüğünde, gerek yargılamaya kıyasen daha az maliyet gerektirmesi ve daha kısa zamanda sonuca ulaşılması ve gerek ise de son kararı tarafların vermesi sebepleriyle yargılamadan daha tatmin edici sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlayabilmektedir.

Arzu Hancı, uzman arabulucu sıfatı ile uzun yıllardan beri faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda Hancı Hukuk Bürosu ekibi ile birlikte arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekilliği konusunda etkin hizmet sağlamaktadır.

TAHKİM

Tahkim, taraflar arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkların devlet yargısında çözümlenmesi yerine, hakemler aracılığıyla nihai olarak çözümlenmesidir. Hancı Hukuk Bürosu, adli mahkemeler yerine uyuşmazlık konusunun tahkim kurulu tarafından çözümlenmesini talep eden müvekkillerine gerek uluslararası ticari tahkim gerekse ulusal tahkim süreci hakkında ön bilgiler verir ve devamında tahkim anlaşmasının yapılması, tahkim kurulunun seçilmesi, sözleşme hükümlerinin hazırlanması, uyuşmazlığın çözüleceği yerin seçilmesi ve sürecin dilinin seçilmesinde hukuki destek sağlar.

Tahkim yoluyla uyuşmazlıklar hızlı bir şekilde sonuca bağlanmakta ve zamandan tasarruf etme imkânı oluşmaktadır. Tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibinde gerekli tecrübeye sahip ekibimiz ile birlikte, tahkimde taraf vekilliği konusunda etkin hizmet sağlıyoruz.