İŞ HUKUKU

Hancı Hukuk Bürosu, şirketin yeniden yapılandırılması ve toplu iş sözleşmesi müzakerelerini de içerecek şekilde iş ve çalışma hukukunun her alanında etkin hizmet vermektedir.

Ekibimiz, müvekkillerimizin iş ve çalışma hukuku ile ilgili olarak her türlü ihtiyacına destek sağladığı gibi, müvekkillerimizin iş hukuku alanındaki ihtiyaçlarına ek olarak deneyimimizi müvekkillerimizin hukuki ve finansal risklerini en asgari seviyeye indirecek şekilde iş hukuku politikaları oluşturmak yönünde de kullanıyoruz.

İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, müzakere edilmesi, iş güvencesi ve fesih hususlarında görüş verilmesi, fesih ve ikale süreçlerinin yönetimi, iş sözleşmelerinin devri ve işyeri devri gibi süreçlerin yönetimi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi, her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, şirketin yeniden yapılandırılması, toplu iş sözleşmesi hazırlanması, müzakere edilmesi ve sonuçlandırılmasına kadar her türlü alanda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

İşçi-işveren ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; dava aşamasında vekil sıfatıyla, arabuluculuk çözüm yönteminde ise gerektiğinde taraf vekili gerektiğinde arabulucu sıfatı ile rol almaktayız.

İŞ HUKUKU

Hancı Hukuk Bürosu, şirketin yeniden yapılandırılması ve toplu iş sözleşmesi müzakerelerini de içerecek şekilde iş ve çalışma hukukunun her alanında etkin hizmet vermektedir.

Ekibimiz, müvekkillerimizin iş ve çalışma hukuku ile ilgili olarak her türlü ihtiyacına destek sağladığı gibi, müvekkillerimizin iş hukuku alanındaki ihtiyaçlarına ek olarak deneyimimizi müvekkillerimizin hukuki ve finansal risklerini en asgari seviyeye indirecek şekilde iş hukuku politikaları oluşturmak yönünde de kullanıyoruz.

İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, müzakere edilmesi, iş güvencesi ve fesih hususlarında görüş verilmesi, fesih ve ikale süreçlerinin yönetimi, iş sözleşmelerinin devri ve işyeri devri gibi süreçlerin yönetimi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi, her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, şirketin yeniden yapılandırılması, toplu iş sözleşmesi hazırlanması, müzakere edilmesi ve sonuçlandırılmasına kadar her türlü alanda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

İşçi-işveren ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; dava aşamasında vekil sıfatıyla, arabuluculuk çözüm yönteminde ise gerektiğinde taraf vekili gerektiğinde arabulucu sıfatı ile rol almaktayız.

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Hancı Hukuk Bürosu, otomotiv, yayıncılık, kozmetik, organizasyon, tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli şirketlere, gerek şirket kuruluşu ve ana sözleşmelerinin düzenlenmesi ile şirket birleşme, devralma ve bölünmeleri, tür değişiklikleri, gerek rutin ticari faaliyetler kapsamında; ticari sözleşmelerin incelenmesi, şirketin yönetimi, temsili ve idaresi, şirketin üçüncü kişilerle ve pay sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında gerek ise de karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümlenmesinde destek ve hizmet sağlamaktadır.

Hancı Hukuk Bürosu karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümünde; tahkim ve arabuluculuk başta olmak üzere alternatif çözüm yollarının kullanılmasını da etkin bir şekilde sağlamakta, çok uluslu ve sınır ötesi davalarda müşterek vekil veya danışman olarak görev almaktadır.

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Hancı Hukuk Bürosu, otomotiv, yayıncılık, kozmetik, organizasyon, tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli şirketlere, gerek şirket kuruluşu ve ana sözleşmelerinin düzenlenmesi ile şirket birleşme, devralma ve bölünmeleri, tür değişiklikleri, gerek rutin ticari faaliyetler kapsamında; ticari sözleşmelerin incelenmesi, şirketin yönetimi, temsili ve idaresi, şirketin üçüncü kişilerle ve pay sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında gerek ise de karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümlenmesinde destek ve hizmet sağlamaktadır.

Hancı Hukuk Bürosu karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümünde; tahkim ve arabuluculuk başta olmak üzere alternatif çözüm yollarının kullanılmasını da etkin bir şekilde sağlamakta, çok uluslu ve sınır ötesi davalarda müşterek vekil veya danışman olarak görev almaktadır.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Hukuk Büromuzun fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanındaki yetkinliği, ulusal ve uluslararası alanda; marka, tasarım, patent, faydalı model, telif hakları, coğrafi işaretler dâhil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının her alanını kapsamaktadır. Bu alanda verilen hizmetler arasında; hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin devamlılığı, yenilenmesi, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması, taklit ürün ve korsanla mücadele ve önlenmesi, gümrük müdürlüklerinde yapılan iş ve işlemler dâhildir.

Sınai Haklar alanında; ulusal ve uluslararası düzlemde, her türlü danışmanlık, takip, izleme, itiraz, dava, sözleşme ve diğer hukuki işlemler dâhil olmak üzere tescil ve hakların korunmasına dair iş ve işlemler ile tescile ve kullanıma uygunluk konusunda ön inceleme ve araştırmalar yapılması, Fikri Haklar alanında ise yayınevi, eser sahibi, çevirmen vb. hakları ve aralarındaki sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi hizmetleri vermekteyiz.

Ekibimiz, yalnızca müvekkillerimizin fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumakla sınırlı kalmayıp, müvekkillerimize fikri ve sınai mülkiyete ilişkin koruma stratejisi de oluşturmaktadır.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Hukuk Büromuzun fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanındaki yetkinliği, ulusal ve uluslararası alanda; marka, tasarım, patent, faydalı model, telif hakları, coğrafi işaretler dâhil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının her alanını kapsamaktadır. Bu alanda verilen hizmetler arasında; hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin devamlılığı, yenilenmesi, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması, taklit ürün ve korsanla mücadele ve önlenmesi, gümrük müdürlüklerinde yapılan iş ve işlemler dâhildir.

Sınai Haklar alanında; ulusal ve uluslararası düzlemde, her türlü danışmanlık, takip, izleme, itiraz, dava, sözleşme ve diğer hukuki işlemler dâhil olmak üzere tescil ve hakların korunmasına dair iş ve işlemler ile tescile ve kullanıma uygunluk konusunda ön inceleme ve araştırmalar yapılması, Fikri Haklar alanında ise yayınevi, eser sahibi, çevirmen vb. hakları ve aralarındaki sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi hizmetleri vermekteyiz.

Ekibimiz, yalnızca müvekkillerimizin fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumakla sınırlı kalmayıp, müvekkillerimize fikri ve sınai mülkiyete ilişkin koruma stratejisi de oluşturmaktadır.